กระบวนการผลิต พาเลท ไม้สน และผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา ออกแบบพาเลท
ลูกค้าขอใบเสนอราคา เราออกแบบพาเลทไม้ ด้วยโปรแกรม AutoCAD ให้ลูกค้า
Step 1
อบไม้ด้วยระบบ Heat Treatment (HT)
หลังได้รับ PO เราจะเริ่ม อบไม้ด้วยระบบ Heat Treatment (HT) คือการฆ่าเชื้อโรค ดวยความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
Step 2
ไสไม้ตามขนาด
ไสไม้ตามขนาดที่ออกแบบไว้ ทั้งไม้แผ่น ไม้ท่อน และขาเต๋า
Step 3
ขึ้นงานประกอบตามแบบของลูกค้า
พนักงานที่มีความชำนาญจะขึ้นรูป ตามแบบที่ได้ออกแบบให้กับลูกค้า
Step 4
ตรวจสอบคุณภาพและประทับตรา IPPC
ประทับตรา IPPC (International Protection Convention) ตามข้อกำหนดของ กรมวิชาการ เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงทำให้ ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถส่งออกไปได้ทั่วโลก
Step 5
ส่งมอบพาเลทไม้ ให้กับลูกค้า
ขนส่งสินค้า พาเลทไม้ ให้กับลูกค้า ด้วยรถขนส่งที่รวดเร็ว ตรงเวลา
Step 6

ขนาดของไม้สน ที่เรานำเข้ามาผลิต พาเลทไม้สน

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯใส่ใจและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตในทุกๆขั้นตอน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน จนกระทั่งการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า และในส่วนของวัตถุดิบที่บริษัทฯนำมาใช้ทำพาเลทไม้นั้น เป็นไม้สนนำเข้าจากต่างประเทศ 

ไม้สนนำเข้า พาเลทไม้สนและผลิตภัณฑ์
ชนิด
กว้าง (mm)
สูง (mm)
ยาว (mm)
ไม้สด
100
150
4,800 / 5,400 / 6,000
ไม้สด
115
200
4,000
ไม้สด
140
200
4,000
ไม้สด
50
200
4,800 / 6,000
ไม้สด
150
200
4,000 / 4,800
ไม้สด
180
200
4,000 / 4,800
ไม้สด
75
100
4,000 / 5,400 / 6,000
ชนิด
กว้าง (mm)
สูง (mm)
ยาว (mm)
ไม้อบแห้ง
75
150
2,440 / 3,980 / 4,880 / 5,980
ไม้อบแห้ง
75
200
4,880
ไม้อบแห้ง
15
75
1,530 / 3,000
ไม้อบแห้ง
35
90
5,400 / 6,000
ไม้อบแห้ง
45
90
4,800 / 5,400
ไม้อบแห้ง
14
75
2,400 / 3,000
ไม้อบแห้ง
90
200
4,880
ไม้อบแห้ง
95
150
3,900

หมายเหตุ กำลังการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

  • กำลังการผลิต พาเลทไม้สน 1,100 ชิ้น ต่อวัน หรือ 28,600 ชิ้น ต่อเดือน
  • การเก็บรักษามาตรฐาน (IPPC) Heat Treatment Quality 500 m3 ต่อเดือน
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ LineID : juju2328