พาเลทไม้ (Wooden Pallet) หรือแท่นไม้รองสินค้า ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อภาคการผลิต อุตสาหกรรม โกดังคลังสินค้า และธุรกิจนำเข้าและส่งออก จากข้อดีที่พาเลทไม้มีความยืดหยุ่น ต้นทุนต่ำ สามารถรับน้ำหนักได้มาก ง่ายต่อการยกขนและช่วยให้การขนย้ายสินค้าทำได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงเหมาะสำหรับใช้ในการขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ตลอดจนสามารถซ่อมแซมได้ง่าย จึงมีการใช้พาเลทไม้ กันอย่างแพร่พลายมายาวนานกว่า 100 ปี

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา พาเลทไม้ได้เริ่มมีผู้ดัดแปลงและนำมาใช้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและร้านค้าประเภทต่างๆ ในหลายรูปแบบ เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ ชุดเก้าอี้กลางแจ้ง ชั้นวางกระถางต้นไม้ ชั้นวางรองเท้า และผนังรั้วบ้าน เป็นต้น ซึ่งในการนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ นั้น ผู้ที่สนใจควรต้องคัดเลือกพาเลทไม้ที่มีสภาพดี มีมาตรฐานและตราประทับที่รับรองว่าปลอดภัยในการนำมาใช้งาน

โดยในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีการทำความสะอาด ขัดเสี้ยน และเคลือบผิวไม้ ก่อนนำไปแปรรูป  เพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้สอยแต่ละรูปแบบด้วย ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจในสภาพพาเลทไม้ ความสวยงาม แข็งแรง คงทน ผู้ที่สนใจอาจพิจารณาเลือกซื้อไม้แผ่นหรือพาเลทไม้ที่ผลิตใหม่โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตได้