สวัสดีต้นเดือน ตุลาคม 2566 เริ่มต้นด้วย การส่งงาน New item ให้ลูกค้า Global Company ของเรา.

สินค้าเป็นไม้พาเลท ขนาด 750*870*108 mm. ที่เกิดจากการออกแบบด้วยการประกอบไม้ ร่วมกัน ทั้งหมด 3 ชนิด คือ ไม้ MDF  , ไม้สน และ ไม้อัด ทำให้ตัวพาเลทมีความแข็งแรงมากขึ้น  รองรับน้ำหนักได้ดี ภายใต้ต้นทุนที่ลูกค้าสามารถไปต่อได้

ซึ่งทางโรงงานของเราก็ได้นำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่นำสมัย มีความแม่นยำสูง เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้แผ่นไม้ที่ได้มีความเรียบคม และลดการเกิด Loss ใน production ได้ดีขึ้น.

ไม้อัด MDF ต่างจากไม้อัดทั่วไปอย่างไร

ไม้อัดธรรมดา จะมีความหนาแน่นน้อยกว่า เมื่อดูตรงขอบจะเห็นได้ว่าเนื้อไม้ยังเป็นแบบชิ้นๆ ยังมีช่องว่างหรือพื้นที่มากกว่า หากเกิดการกระแทกแรงๆจากรถโฟล์คลิฟท์ หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่ระมัดระวัง อาจทำให้ไม้อัด แตกหักได้ง่ายกว่าไม้ MDF กลับกันตัวไม้อัด MDF จะให้ความละเอียดมากว่านั้น พื้นผิวจะละเอียดกว่ามาก แทบจะไม่เห็นเนื้อไม้ จึงเป็นที่มาของชื่อ “Medium-Density Fiberboard” แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

Medium-density fiber is an engineered wood product made by breaking down hardwood or softwood residuals into wood fiber, often in a defibrator, combining it with wax and a resin binder, and forming it into panels by applying high temperature and pressure. MDF is generally denser than plywood.