พาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านการอบจะต้องประทับตรา IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM 15

เป็นกระบวนการอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่แกนกลางของไม้ ด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 56 °C และเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อกำจัดศัตรูพืชที่อาศัยอยู่ในพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ที่ใช้ขนส่งไปยังต่างประเทศ เมื่อพาเลทไม้ได้ถูกจัดส่งไปยังลูกค้าแล้ว ลูกค้าควรจัดเก็บพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM 15 ดังนี้

  • จะต้องจัดเก็บพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM 15 ไว้ในโกงดังที่มิดชิด ไม่วางไว้ปะปนกับพาเลทไม้สด หรือสินค้าอื่นที่เปียกชื้น และไม่เก็บไว้ในที่ที่เป็นบ่อเกิดของปลวก มอด และแมลงต่างๆ
  • สถานที่เก็บพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM 15 จะต้องไม่อับชื้น และพื้นที่โกดังจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว เนื่องจากอาจจะมีแมลงต่างๆ ขึ้นจากพื้นดินใต้อาคารขึ้นมาเกาะตามผิวไม้ และบรรจุภัณฑ์อื่นๆได้
  • ไม่วางพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM15 ไว้กลางแจ้ง ซึ่งอาจจะถูกตากแดด ตากฝน ทำให้เกิดเชื้อรา และมีแมลงต่างๆมาเกาะตามผิวไม้ได้
  • เมื่อลูกค้าได้รับพาเลทไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการทำ IPPC (Heat Treatment) ตามมาตรฐาน ISPM15 ลูกค้าควรรีบดำเนินการแพ็คสินค้าที่จะส่งออกต่างประเทศ (Export) ให้กับลูกค้าในต่างประเทศทันที หรือไม่ควรเกิน 2-3 สัปดาห์

วิธีกำจัดศัตรูพืชตามมาตรฐานแบ่งออกเป็น 2 วิธี

  1.  วิธีอบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ไม้ต้องผ่านการอบความร้อน โดยอุณหภูมิตรงแกนกลางของไม้ต้องไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 นาที โดยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การอบแห้ง (Kiln drying) ซึ่งเป็นวิธีที่เรา สยาม โอเอซีส ดีเวลลอปเม้นท์ ใช้
  2. วิธีรมด้วยสาเคมี (โดยใช้เมทิลโบรไมด์หรืออื่นๆ) โดยไม้ต้องผ่านการรมด้วยสารเคมีตามอุณหภูมิ เวลา และความเข้มข้มที่กำหนดไว้

️ไม้สนของเราผ่านการอบความร้อนจากโรงอบแห้งที่ได้มาตรฐานและมีการควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างดี ซึ่งนอกจากการอบแห้งจะได้รับการรับรองจาก IPPC แล้วยังช่วยทำให้ไม้นั้นอยู่ตัว มีการยืดหรือหดตัวน้อย เมื่ออุณหภูมิและความชื้นเปลี่ยน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน และยังทำให้ไม้มีน้ำหนักเบา และมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงดีกว่าเดิม